0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatchuyennghiep.com.vn

Dịch thuật cặp ngôn ngữ Thái Việt cho tập đoàn AMATA

Dự án dịch thuật cặp ngôn ngữ Thái – Việt cho tập đoàn AMATA (Thái Lan) được hoàn thành trong vòng 20 ngày sớm hơn deadline 5 ngày. Đó là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ của các biên dịch viên tiếng Thái